Velkommen til Engelsby børne - og ungdomshus

Fritidshjemmet og klubberne i Engelsby er et tilbud til eleverne fra de danske skoler i bydelene Engelsby og Mørvik. Engelsby-centret er en institution under Sydslesvig danske ungdomsforeninger og formålet er at fremme dansk børne- og ungdomsarbejde i Sydslesvig. Personalet på stedet prøver på at sikre børnene en fritid i et varmt og inspirerende miljø med god voksenkontakt. Der er tale om FRI- tid hvor aktiviteterne i høj grad skal udspringe af børnenes fantasi, og hvor fri leg er en vigtig aktivitet